Firebird

Firebird 3.0

Gratis
Firebird er en åpen kildekode SQL relational database management system
Brukervurdering
4.0  (102 stemmer)
Din stemme
Siste versjon:
3.0.7 (Se alle)
Utvikler:
Firebird Project
Firebird er en åpen kildekode SQL relational database management system som kjører på Linux, Windows, og et utvalg av Unix.Firebird gir Full støtte for lagrede prosedyrer og triggere, Full ACID kompatibel transaksjoner, referanseintegritet, Multi Generational Architecture (noen ganger kalt MVCC), Støtte for External Functions, SQL aktivitet kan sende asynkron melding hendelser til kunder, Tredjeparts verktøy, inkludert GUI administrative verktøy og replikering verktøy, Forsiktig skriver - rask recovery, ingen behov for transaksjonen logger og mye mer
Info oppdatert den: