Firebird

Firebird 3.0

Gratis
Firebird är ett open source SQL relational database management system
Användarbetyg
4.1  (100 röster)
Ditt betyg
Senaste versionen:
3.0.3 (Se alla)
Utvecklare:
Firebird är ett open source SQL relational database management system som körs på Linux, Windows, och en mängd Unix.Firebird ger Fullt stöd för lagrade procedurer och triggers, Full ACID kompatibel transaktioner, Referensintegritet, kursen Multi Generational Architecture (kallas ibland MVCC), Stöd för External Functions, SQL aktivitet kan skicka asynkrona händelser anmälan till kunder, verktyg från Tredje part, inklusive GUI administrativa verktyg och verktyg replikering, Noggrann skriver - snabb återhämtning, ingen anledning för transaktionsloggar och mycket mer
Info uppdaterad: