Firebird

Firebird 3.0

Безплатно
Firebird е с отворен код SQL релационна система за управление на бази данни
Оценка
4.0  (102 гласа)
Вашият глас
Последна версия:
3.0.7 (За да гледате всички на)
Разработчик:
Firebird Project
Firebird е с отворен код SQL релационна система за управление на бази с данни, която работи на Linux, Windows и Unix.Firebird осигурява пълна поддръжка за съхранени процедури и тригери, Full ACID съвместими транзакции, Линк цялост, Multi Generational Architecture (понякога се нарича MVCC), в Подкрепа на External Functions, SQL дейност може да изпраща асинхронно уведомление за клиенти на трети страни, включително GUI администрация и репликация инструменти, прецизни записи - бързото възстановяване, без да е необходимо списания на транзакции и др
Информацията е актуализирана на: